Hakkımızda

Gerek tüketicilerin gerekse de yatırımcıların hukuken sahip olduğu haklarının savunulması, büro olarak öncelikli prensibimizdir. Bu sebepten de büromuz ağırlıklı olarak Özel Hukuk’un kapsamına giren alanlarda uzmanlaşmıştır. Bununla birlikte; büromuz maddi kaynaklı tüm anlaşmazlıklarda ve hukukun uzmanlık ve teknik bilgi isteyen tüm alanlarında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bankalar, otomobil şirketine ait olan bankalar, otomobil üreticisi şirketler, sigorta şirketleri, hayat sigortası şirketleri, fonlar ve diğer tüm finans kuruluşları çalışma alanlarımıza dahil olmaktalar ve bu kuruluşlara karşı ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar, uzman ve tecrübeli ekimizce büyük bir titizlik ve ciddiyet içerisinde değerlendirilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır.

Büro olarak sahip olduğumuz özgüven geçmişte müvekkillerimiz adına takip ettiğimiz davalarda aldığımız başarılı neticelere dayanmaktadır. Özellikle büromuz; konut ve araba kredilerinde cayma hakkının kullanılması, dizel skandaldan kaynaklı hakların ve tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi, geçmişte yanlış hesaplanan taksit tutarlarından doğan ödenen fazla meblağın geri alınması, geçersiz sayılan hayat sigortasına ilişkin tazminat elde edilmesi gibi belli başlı konularda mahkeme nezdindeki birçok davada başarılı sonuç elde etmiştir.

Bunların yanında, büromuz yakın geçmişte ortaya çıkan otomobil ve kamyon üreticilerinin karıştığı kartel skandalına karşı da müvekkillerimizin haklarını savunmak için möcadele vermektedir. Bu şirketler araçların teknik özellikleri ve satış fiyatları konusunda aralarında yaptıkları yasadışı anlaşmalarla tüketicinin maddi zararına sebebiyet vermişler ve bundan dolayı da tüketicilerin bu şirketlerden tazminat talep etme hakları gündeme gelmiştir. Bu konuda her bir tüketicinin hakkını söz konusu yasadışı karteli oluşturan her bir şirkete karşı savunmayı gerekli görüyoruz.

Yukarıda saydığımız konularla birlikte, büromuzca müvekkillerimizin karşılaştığı tüm hukuki problemlerde de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. İş Hukuku, Aile Hukuku, Kaza Hukuku, Ceza Hukuku, idari cezalar ve para cezaları alanlarında da büromuz hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanlarda çok sayıda edindiğimiz tecrübeler ve müvekkillerimiz adına kazandığımız davalar bulunmaktadır.

Ayrıca büromuzun Türkiye’de yakın işbirliği içinde olduğu birçok büro bulunmaktadır. Istanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Karadeniz Bölgesi’nin tamamında müvekkillerimize gerek mahkeme aşamasında, gerek mahkeme öncesi, gerekse de mahkeme sonrası edinebilecek haklar, tazminatlar ve bunların icrası konularında hizmet verilmektedir.