Tüketici Hukuku

Alman Hukuku’nda tüketici, özellikle de özel hukuk kişisi olarak korunması gereken taraf olarak değerlendirilmekte ve sıkı kurallarla koruma altına alınmaktadır. Bu sebepten de hukuken tüketiciden imzaladığı sözleşmenin tamamına her detayıyla hakim olması beklenememektedir.Söz konusu sözleşmenin kontrolü bir hukukçu tarafından yapılmalı ve Korumtaş Hukuk Bürosu da müvekkillerine bu hukuki hizmeti sunmaktadır.
Söz konusu kontrol bir güvence anlamı taşımakta ve sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz müvekkil aleyhine sözleşmede bulunan kritik ve riskli şartların tespiti için büyük önem arz etmektedir. Çoğu zaman bu sözleşmelerde iptal hakkı tüketiciye tanınmamakta, bu hakkın tanınmaması da sözleşmelerde eksiklik olarak nitelendirilmekte ve tüketicinin bundan tazminat hakkı doğmaktadır. Korumtaş Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize söz konusu sözleşmeleri imzalamadan bize danışmalarını ve böylelikle olası hak kayıplarının önüne geçmelerini tavsiye ediyoruz.
Diğer yandan kredi sözleşmeleri, satış sözleşmeleri ve günlük hukuki işlemler de tüketici açısından hesaba katılmalı ve bu işlemlerin yaratacağı ve maddi zararına sebebiyet verecek hukuki sonuçlar tüketici hukuku kapsamında değerlendirilmelidir. Çoğunlukla bu hukuki işlemler sanılanın aksine büyük hukuki riskler taşımakta ve tüketici tarafından fark edilememektedir. İşte bu noktada büromuz devreye girmekte, Korumtaş Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.