Kartel Hukuku

Bu günlerde gerek yazılı gerekse de görsel medyada otomobil üreticilerinin aralarında yaptıkları yasadışı anlaşmaları ve aralarında oluşturdukları kartel oluşumu kendinden oldukça söz ettirmektedir. Bu kartel anlaşması, gerek orta büyüklükteki bu kartel anlaşmasına karışan şirketlerin otomobillerini satan şirketlerin, gerekse de tüketicinin doğrudan maddi zararlarına sebep olmaktadır. Bu kartel anlaşmaları, üretilecek araçların teknik özelliklerinin ve piyasa fiyatlarının belirlenmesini kapsam dahiline almakta ve gerek Alman gerekse de Uluslararası Rekabet Hukuku kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Korumtaş Hukuk Bürosu olarak kartel anlaşmalarından doğan zararınızı tüm yasal mecralarda savunmak için mücadele etmekteyiz.
Özellikle tüketiciler, söz konusu şirketlerin faaliyetlerinden dolayı sıkça maddi zararla karşı karşıya kalmaktadırlar. Nitekim dizel skandalında da satın alınan araçların, bu araçları üreten şirketlerin emisyon değerlerini olduğundan düşük gösteren bir yazılım kullanmalarının anlaşılmasıyla birlikte bu araçların bazı şehirlere girmesinin yasaklanması, bu araçlarda değer kaybının söz konusu olması yahut araçları elden çıkarmanın güçleşmesi gibi tüketicileri doğrudan etkileyecek birçok sonuç meydana gelmektedir. Şüphesiz saydığımız neticeler doğrultusunda tüketici için bir tazminatın gündeme gelip gelmeyeceği söz konusu olmaktadır. Büromuz bu tazminatın elde edilmesi konusunda kazandığı davalar sayesinde kendinden oldukça söz ettirmiş ve halihazırda da müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Bunun yanında, yukarıda bahsettiğimiz kartel skandalından etkilenen ve maddi zarara uğrayan şirketleri de göz ardı etmememiz gerekmektedir. Bu şirketler karşımıza çoğu zaman bu otomobilleri tüketiciyle buluşturan galeriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu küçük şirketler, otomobil üreticilerinin kendi aralrında belirlediği fiyat politikası karşısında savunmasız bulunmaktadırlar ve bu politikadan dolayı satış rakamlarının olması gerekenden düşük seyretmesinden ötürü maddi zarara uğramışlardır. Biz Korumtaş Hukuk Bürosu olarak her vakıayı ayrı ayrı değerlendirmekte ve ortaya çıkan maddi zararı müvekkillerimiz lehine tazminat yoluyla ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. Yıllardır takip ettiğimiz davalar ve elde ettiğimiz neticeleri baz alarak söyleyebiliriz ki, Rekabet Hukuku’nda kendimizi uzman olarak görüyoruz.